Algemene informatiE

Zuid

Oppas

Jammer genoeg zijn er op dit moment weinig ouders die gebruik maken van de oppas binnen de Zuiderkerk. Dit wil alleen niet zeggen dat het er niet is. Er is een vaste vrijwilliger, die iedere zondag even kijkt of er kindjes zijn.

Mocht het zo zijn dat je graag een keer van haar aanbod gebruik wilt maken, altijd doen!

 

Kindernevendienst

De groepjes kinderen zijn maar klein, maar er is trouw iedere week kindernevendienst. Een enthousiaste groep leiding bereidt dit elke week voor. Tijdens de momenten van advent en 40-dagen pakken ze ook graag wat extra uit tijdens de projecten van Kind op Zondag.

Zeker de moeite waard om je kinderen een keer te laten beleven!

 

Tienerviering

Op iedere tweede en vierde zondag van de maand wil je gewoon niet eens uitslapen! Dan is er tienerviering. Soms wordt er enkele maanden aan een project gewerkt. Afgelopen seizoen bijvoorbeeld rond kerst was er iets voor ouderen en met Pasen was er de Passion. Helemaal bedacht en uitgewerkt door jongeren van de Tienerdienst!

Er wordt dus veel met projecten gewerkt. Leuk! Duren niet allemaal heel lang en daardoor is er vaak iets anders te beleven.

De eerste tienderdienst van de maand kun je om 9.30 uur naar de Menorah komen, we verzamelen altijd in de hal. De tweede van de maand kun je naar de Zuiderkerk komen.

Tienerdienst heeft 6 mannen en vrouwen als leiding. Altijd vaste gezichten die jou graag willen leren kennen. Het is bedoeld voor de doelgroep van 12 tot 16 jaar.

Oost

Oppas

Iedere zondagochtend staat er een lieve vrijwilliger klaar om de kleinste gemeenteleden te verwelkomen. Er is oppas voor kindjes tot 4 jaar. Er kan gespeeld en geknutseld worden, maar er is ook zeker tijd voor een boekje of een liedje zingen.

Voor de allerkleinsten is er ook een wipstoel of dergelijke.

Loop gerust een keer binnen!

 

Kindernevendienst

Op zondagochtend na 10 minuten is er ruimte voor de kinderen van groep 1 t/m 8 de kerkzaal te verlaten. Zij mogen dan naar de kindernevendienst. Bij de kindernevendienst wordt gewerkt met projecten. Van een eigen vlot bouwen tot een moestuin. Alles kan! Naast de projecten wordt er ook gewerkt met Kind op Zondag.

Een vaste groep betrokken vrijwilligers staat iedere zondag klaar voor alle kindjes die de kerk komen bezoeken. Kom jij een keer luisteren, vertellen, zingen, knutselen en
spelen? Super leuk!

 

Tienerviering

Op iedere tweede en vierde zondag van de maand wil je gewoon niet eens uitslapen! Dan is er tienerviering. Soms wordt er enkele maanden aan een project gewerkt. Afgelopen seizoen bijvoorbeeld rond kerst was er iets voor ouderen en met Pasen was er de Passion. Helemaal bedacht en uitgewerkt door jongeren van de Tienerdienst!

Er wordt dus veel met projecten gewerkt. Leuk! Duren niet allemaal heel lang en daardoor is er vaak iets anders te beleven.

De eerste tienderdienst van de maand kun je om 9.30 uur naar de Menorah komen, we verzamelen altijd in de hal. De tweede van de maand kun je naar de Zuiderkerk komen.

Tienerdienst heeft 6 mannen en vrouwen als leiding. Altijd vaste gezichten die jou graag willen leren kennen. Het is bedoeld voor de doelgroep van 12 tot 16 jaar.

 

16+

De sectieouderlingen maken onderdeel uit van de kerkenraad.

De taak van de ouderlingen bestaat uit;

 • Kerkelijke bankendienst, avondmaaldiensten

 • Het bijwonen van rouw- en trouwdiensten

 • Pastoraat

 • Bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen ( 1x per 6 weken)

 • Medeorganiseren van sectiebijeenkomsten en ontmoetingsbijeenkomsten in overleg met sectiecoordinatoren

 • Samen met predikant en moderamen het werkplan opstellen

 • Meewerken met actie kerkbalans

Over de te bezoeken adressen wordt in onderling overleg met de predikant een besluit genomen. Pastorale activiteiten worden in de vergadering van de kerkenraad besproken en in werkgroepen worden uitgewerkt, eventueel in samenwerking met de sectieouderlingen van wijk Oost.

De sectieouderlingen vormen samen met de sectiediaken en de sectiecoördinator een team in de toegewezen secties. De sectieouderling en sectiediaken zijn de ambtsdragers en vertegenwoordigen de kerkenraad in de toegewezen secties.

In teamverband worden sectieactiviteiten georganiseerd zoals ontmoetingsavonden en sectieberaden. Daarnaast wordt in teamverband de jaarlijkse actie kerkbalans georganiseerd.

Gemeenteleden kunnen worden gevraagd om in de zondagse diensten bankendienst te verrichten en als begroeter aanwezig te zijn.

Neem bij interesse contact op met Jan Jacobi.

Jeugdouderling

Taakomschrijving Scriba:

Dagelijks:

 • Ingekomen stukken (en mailtjes) lezen en documenteren.

 • Functioneren als aanspreekpunt.

Wekelijks:

 • Afkondigingen maken en bezorgen in kerken (GK tevens groene collectezak meenemen).

 • Eindredactie weekbrief nadat de weekbrief de ZZ aangevuld heeft (vrijdag).

 • Weekbrief vermenigvuldigen en bezorgen in kerken(zaterdag).

 • Weekbrief mailen naar leden GK + gemeenteleden(vrijdag).

 • Postvakje in KB leegmaken.

Maandelijks

 • (Concept) agenda KK maken en tezamen met de stukken verspreiden onder alle leden van de KK.

 • Vergadering moderamen, KK + de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

 • Rooster bankendienst/avondmaalrooster maken.

 • Bezorgen Kerkinformatie en Ouderlingenblad.

Incidenteel

 • Aanstellingsbrieven, bedankbrieven etc. schrijven.

 • Artikeltje in Geandewei.

3 x per jaar:

 • (Concept) agenda GK maken en tezamen met de stukken verspreiden onder alle leden van de GK.

 • Vergadering GK.

 • Gezamenlijk overleg met het moderamen van Oost.

Jaarlijks

 • Stukken naar archivaris brengen

Neem bij interesse contact op met Jan Jacobi.