Algemene informatie

West

Oppas

Iedere zondag is er oppas voor de jongsten tot 4 jaar. Elke keer wordt er dan ook met de kinderen gelezen en gezongen. Daarnaast kunnen de oudsten misschien al een beetje tekenen of kleuren. Elke keer krijgen de kinderen ook wat te drinken en een klein koekje. Hier wordt voor gezorgd. Maar natuurlijk is er ook veel ruimte om te spelen. Alleen, met de vrijwilligster of met andere kindjes.

Kom gerust een keer een kijkje nemen!

 

Kindernevendienst

Elke zondagochtend om 10.00 is er een kerkdienst in de Arke. Voor veel kleintjes is de reguliere eredienst wat te lang, maar ook de als iets oudere kinderen in de basisschool leeftijd vinden de kindernevendienst een welkome afwisseling.

Zo gek is dat ook niet! De jongste en de middelste groepen werken met materiaal van Promiseland. Door enkele vrijwilligers zijn er hele belevingswerelden bij gemaakt. De kinderen worden meegenomen in een Bijbelverhaal, waar de vertaalslag ook naar het nu gemaakt wordt. De groepen 7 en 8 werken met de SamenLeesBijbel. Daarin volgen ze een route. Met elkaar lopen ze zo door de bijbel verhaal.

Naast het lezen en vertellen is er ook elke keer tijd voor een knutsel, spel of tekening.

De kinderen tot en met groep 8 verlaten de reguliere eredienst na ongeveer 10 minuten. Zij komen niet meer terug in de kerkzaal. Ouders kunnen de kinderen uit de zaaltjes halen. Tijdens Geestdrift is er alleen kindernevendienst voor kinderen van de groepen 1, 2 en 3.

Benieuwd wat we iedere week in die zaaltjes doen? Kom eens langs!

 

Club

Een kerk zijn we niet alleen op zondagochtend. Nee, juist ook op de andere dagen van de week.

Weet je wat we om de veertiendagen voor jou en je vriendjes en vriendinnetjes club organiseren?! Hartstikke leuk! Gezellig kletsen, gekke spelletjes doen, rennen, draven en hollen en grappige, mooie en stoere knutsels maken. Lijkt het op kindernevendienst? Nee, zeker niet! Wij vinden het belangrijk dat ook jij een plekje in de gemeente hebt samen met vriendjes en vriendinnetjes om gewoon even leuk samen te zijn en dat regelen wij graag voor jou!

De club wordt gegeven door 2 lieve en stoere leiders die er elke keer weer een feestje van weten te maken! Kom gewoon een keer langs op de tweede en vierde dinsdagavond van de maand.

Voor de groepen 3,4 en 5 is het van …… tot……
Voor de groepen 6,7 is het van…. Tot….

Tot snel!

 

Tienerviering

Zondagochtend… pfff, ja is soms de enige ochtend dat je wat langer in je bed kunt blijven liggen. Toch hopen we dat je zeker iedere eerste zondag van de maand wel kunt opstaan. Dan is er tienerviering. Geen kerkdienst, geen lange preken en liedjes op het orgel. Nee, een thema wat past bij nu, met daarin de koppeling naar de Bijbel en dan een verwerking die nooit dezelfde is.
Kan met muziek, film, knutsel, spel, gesprek, of drama zijn. Wat wel iedere maand hetzelfde is dat het thema van de ochtend overeenkomsten heeft met de geestdrift van 2 weken later. Benieuwd? Kom gewoon langs!

Je kunt om 10.00 uur gewoon in de kerkzaal gaan zitten en na ongeveer 10 minuten verlaten we met elkaar de kerk. Je komt dan ook niet meer terug in de kerkzaal.

Tienerdienst heeft 4 vaste leiders, deze leer je dus ook snel kennen. Het is bedoeld voor de doelgroep van 12 tot 16 jaar.

 

Geestdrift

Geestdrift is iedere derde zondag van de maand. Leuk! Maar wat is het eigenlijk? Het is een dienst die geen vaste vorm heeft. Er is ook niet iedere keer een dominee bij. Wel is er iedere keer muziek, in vele verschillende vormen, er zijn filmpjes, sketches, levensverhalen en een overdenking, allemaal rondom een thema en een Bijbeltekst.

Een eigentijdse vorm van kerk-zijn. Die vaak ook in een kleine vorm mede wordt ingevuld door tieners. Dit moet je een keer meegemaakt hebben! Kom en laat je verrassen.

Geestdrift is voor iedereen in alle leeftijdsgroepen die niet bang is voor een andere vorm van kerk-zijn, sterker nog; die dat juist leuk vinden!

 

Soos

Je zou best wel eens uit willen gaan op vrijdagavond, maar waar dan naartoe? Kom dan een keer kijken bij de soos! Om de 14 dagen is dat in het Barke van de Arke.

Een ruimte waar je zou kunnen bankhangen met elkaar, maar daar is bijna geen tijd voor. Er zijn 4 stoere vrijwilligers die iedere keer een andere activiteit bedenken! Van speurtochten in de kerk, spelletjesavonden, creatieve uitspattingen, film kijken, naar krantenmodeshows. Allemaal gekke leuke dingen waar jij welkom bent met je vrienden en vriendinnen.

Natuurlijk staat er ook altijd drinken en wat lekkers voor je klaar! Wat het extra leuk maakt is dat je aan het einde van het seizoen samen met de clubkids op kamp gaat!

Benieuwd? Loop gewoon een keer binnen!

 

Zuid

Oppas

Jammer genoeg zijn er op dit moment weinig ouders die gebruik maken van de oppas binnen de Zuiderkerk. Dit wil alleen niet zeggen dat het er niet is. Er is een vaste vrijwilliger, die iedere zondag even kijkt of er kindjes zijn.

Mocht het zo zijn dat je graag een keer van haar aanbod gebruik wilt maken, altijd doen!

 

Kindernevendienst

De groepjes kinderen zijn maar klein, maar er is trouw iedere week kindernevendienst. Een enthousiaste groep leiding bereidt dit elke week voor. Tijdens de momenten van advent en 40-dagen pakken ze ook graag wat extra uit tijdens de projecten van Kind op Zondag.

Zeker de moeite waard om je kinderen een keer te laten beleven!

 

Tienerviering

Op iedere tweede en vierde zondag van de maand wil je gewoon niet eens uitslapen! Dan is er tienerviering. Soms wordt er enkele maanden aan een project gewerkt. Afgelopen seizoen bijvoorbeeld rond kerst was er iets voor ouderen en met Pasen was er de Passion. Helemaal bedacht en uitgewerkt door jongeren van de Tienerdienst!

Er wordt dus veel met projecten gewerkt. Leuk! Duren niet allemaal heel lang en daardoor is er vaak iets anders te beleven.

De eerste tienderdienst van de maand kun je om 9.30 uur naar de Menorah komen, we verzamelen altijd in de hal. De tweede van de maand kun je naar de Zuiderkerk komen.

Tienerdienst heeft 6 mannen en vrouwen als leiding. Altijd vaste gezichten die jou graag willen leren kennen. Het is bedoeld voor de doelgroep van 12 tot 16 jaar.

Oost

Oppas

Iedere zondagochtend staat er een lieve vrijwilliger klaar om de kleinste gemeenteleden te verwelkomen. Er is oppas voor kindjes tot 4 jaar. Er kan gespeeld en geknutseld worden, maar er is ook zeker tijd voor een boekje of een liedje zingen.

Voor de allerkleinsten is er ook een wipstoel of dergelijke.

Loop gerust een keer binnen!

 

Kindernevendienst

Op zondagochtend na 10 minuten is er ruimte voor de kinderen van groep 1 t/m 8 de kerkzaal te verlaten. Zij mogen dan naar de kindernevendienst. Bij de kindernevendienst wordt gewerkt met projecten. Van een eigen vlot bouwen tot een moestuin. Alles kan! Naast de projecten wordt er ook gewerkt met Kind op Zondag.

Een vaste groep betrokken vrijwilligers staat iedere zondag klaar voor alle kindjes die de kerk komen bezoeken. Kom jij een keer luisteren, vertellen, zingen, knutselen en
spelen? Super leuk!

 

Tienerviering

Op iedere tweede en vierde zondag van de maand wil je gewoon niet eens uitslapen! Dan is er tienerviering. Soms wordt er enkele maanden aan een project gewerkt. Afgelopen seizoen bijvoorbeeld rond kerst was er iets voor ouderen en met Pasen was er de Passion. Helemaal bedacht en uitgewerkt door jongeren van de Tienerdienst!

Er wordt dus veel met projecten gewerkt. Leuk! Duren niet allemaal heel lang en daardoor is er vaak iets anders te beleven.

De eerste tienderdienst van de maand kun je om 9.30 uur naar de Menorah komen, we verzamelen altijd in de hal. De tweede van de maand kun je naar de Zuiderkerk komen.

Tienerdienst heeft 6 mannen en vrouwen als leiding. Altijd vaste gezichten die jou graag willen leren kennen. Het is bedoeld voor de doelgroep van 12 tot 16 jaar.

 

16+

De sectieouderlingen maken onderdeel uit van de kerkenraad.

De taak van de ouderlingen bestaat uit;

 • Kerkelijke bankendienst, avondmaaldiensten

 • Het bijwonen van rouw- en trouwdiensten

 • Pastoraat

 • Bijwonen van de kerkenraadsvergaderingen ( 1x per 6 weken)

 • Medeorganiseren van sectiebijeenkomsten en ontmoetingsbijeenkomsten in overleg met sectiecoordinatoren

 • Samen met predikant en moderamen het werkplan opstellen

 • Meewerken met actie kerkbalans

Over de te bezoeken adressen wordt in onderling overleg met de predikant een besluit genomen. Pastorale activiteiten worden in de vergadering van de kerkenraad besproken en in werkgroepen worden uitgewerkt, eventueel in samenwerking met de sectieouderlingen van wijk Oost.

De sectieouderlingen vormen samen met de sectiediaken en de sectiecoördinator een team in de toegewezen secties. De sectieouderling en sectiediaken zijn de ambtsdragers en vertegenwoordigen de kerkenraad in de toegewezen secties.

In teamverband worden sectieactiviteiten georganiseerd zoals ontmoetingsavonden en sectieberaden. Daarnaast wordt in teamverband de jaarlijkse actie kerkbalans georganiseerd.

Gemeenteleden kunnen worden gevraagd om in de zondagse diensten bankendienst te verrichten en als begroeter aanwezig te zijn.

Neem bij interesse contact op met Jan Jacobi.

Jeugdouderling

Taakomschrijving Scriba:

Dagelijks:

 • Ingekomen stukken (en mailtjes) lezen en documenteren.

 • Functioneren als aanspreekpunt.

Wekelijks:

 • Afkondigingen maken en bezorgen in kerken (GK tevens groene collectezak meenemen).

 • Eindredactie weekbrief nadat de weekbrief de ZZ aangevuld heeft (vrijdag).

 • Weekbrief vermenigvuldigen en bezorgen in kerken(zaterdag).

 • Weekbrief mailen naar leden GK + gemeenteleden(vrijdag).

 • Postvakje in KB leegmaken.

Maandelijks

 • (Concept) agenda KK maken en tezamen met de stukken verspreiden onder alle leden van de KK.

 • Vergadering moderamen, KK + de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

 • Rooster bankendienst/avondmaalrooster maken.

 • Bezorgen Kerkinformatie en Ouderlingenblad.

Incidenteel

 • Aanstellingsbrieven, bedankbrieven etc. schrijven.

 • Artikeltje in Geandewei.

3 x per jaar:

 • (Concept) agenda GK maken en tezamen met de stukken verspreiden onder alle leden van de GK.

 • Vergadering GK.

 • Gezamenlijk overleg met het moderamen van Oost.

Jaarlijks

 • Stukken naar archivaris brengen

Neem bij interesse contact op met Jan Jacobi.