top of page

Verslag All4One 8 mei 2022

Vanmorgen hadden wij weer een bijeenkomst met jeugd van ALL4ONE. De leiding was in handen van Albert, Sake en Bert.


Dit keer was het thema ‘Wat vindt God van social media?’


We hebben eerst een video bekeken en daarna hebben wij een bijpassend bijbelstuk gelezen uit Spreuken 4 - vers 20 t/m 27:

20 Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. 21 Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. 22 Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn. 23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. 24 Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen. 25 Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan. 26 Effen de weg waarover je gaat, dan loop je met vaste tred. 27 Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.

Daarna zijn we met behulp van gespreksvragen van STRONGLIFE in groepjes in gesprek gegaan en hebben we gediscussieerd over de gestelde vragen. Enkele vragen die aan bod kwamen waren:


Waar heb jij het meeste moeite mee: luisteren, spreken of kijken en waarom?
We kunnen ons door heel veel dingen laten beïnvloeden, maar welke invloed heeft de Bijbel eigenlijk op jouw leven?
Stel je eens voor dat Jezus op dit moment op aarde zou leven: denk je dat hij dan social media zou gebruiken? Zo ja: hoe? Indien nee: waarom niet?
Wat zou jij kunnen veranderen in de manier waarop jij social media gebruikt?

Na afloop hebben we nog kort de antwoorden met elkaar besproken.


Het was al met al weer een goede bijeenkomst met de groep. Er waren vandaag 13 personen.


Groeten van de All4One leiding.

コメント


bottom of page